HR | EN

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine br. 85/15) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti:

1) u knjigu prigovora u objektu

2) u pisanom obliku na adresu: SPLITSKI VALI j.d.o.o., Kaštelanova 4, 21000 SPLIT

3) na e-mail adresu: anita.lozo777@gmail.com

 

Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.

Molimo Vas da prilikom podnošenja prigovora osigurate sljedeće podatke o potrošaču:

 - ime i prezime

 - adresa za dostavu odgovora

 

direktor Anita Lozo